Hlavní kontakty

Předseda klubu

Ing. Petr Halčinský

+420 775 603 092
petr.halcinsky@seznam.cz

Sekretář klubu

David Reismüller
+420 777 552 346
david.reismuller@fincentrum.com

Ekonomický úsek

Iveta Dvořáková
+420 731 494 442
dvoristo@seznam.cz

Trenéři

Uvedeno v jednotlivých kategoriích

SK Dolní Rychnov

SK Dolní Rychnov je sportovní klub rodinného typu. U nás převládá hlavně dobrá nálada a láska k fotbalu, díky tomu můžeme vytvořit výbornou partu spoluhráčů a kamarádů i mimo fotbalové hřiště.

Máme také vlastní přípravku kde se snažíme naučit mladé hráče nejenom správné techniky fotbalu ,ale i přistup ke kolektivním hrám a fair play jednání.

Oznámení o konání valné hromady

Sportovní klub Dolní Rychnov z.s., se sídlem Hřbitovní 141, 35604 Dolní
Rychnov, IČ 49741713,
svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat v sobotu dne 4.11.2023 od 14.00 hod., v prostorách areálu Sportovního klubu Dolní Rychnov.

Program:
1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit usnesení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení programu valné hromady
4. Volba výboru
5. Schválení účetní závěrky a návrh na vypořádání výsledků hospodaření
6. Schválení členských příspěvků na rok 2024
7. Různé
8. Závěr

img522