Archives for Novinky

valnahromada

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Sportovní klub Dolní Rychnov z.s., se sídlem Hřbitovní 141, 35604 Dolní Rychnov, IČ 49741713

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 která se bude konat ve čtvrtek dne 19.9.2019 od 19.00 hod, v prostorách areálu sportovního klubu Dolní Rychnov.

 Program:

  1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Schválení programu valné hromady
  4. Prezentace kandidátů do výkonného výboru
  5. Schválení účetní závěrky a návrh na vypořádání výsledků hospodaření
  6. Schválení členských příspěvků na rok 2020
  7. Volba výkonného výboru
  8. Různé
  9. Závěr
Číst dál