Sportovní klub Dolní Rychnov z.s., se sídlem Hřbitovní 141, 35604 Dolní Rychnov, IČ 49741713

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 která se bude konat ve čtvrtek dne 19.9.2019 od 19.00 hod, v prostorách areálu sportovního klubu Dolní Rychnov.

 Program:

  1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Schválení programu valné hromady
  4. Prezentace kandidátů do výkonného výboru
  5. Schválení účetní závěrky a návrh na vypořádání výsledků hospodaření
  6. Schválení členských příspěvků na rok 2020
  7. Volba výkonného výboru
  8. Různé
  9. Závěr